Ryszard Wróbel OFMConv

Ryszard Wróbel OFMConv

Kapłan, franciszkanin krakowskiej prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv)

Urodzony: 1957
Śluby wieczyste: 1982
Święcenia kapłańskie: 1983

Licencjat z zakresu teologii biblijnej (Papieski Instytut Biblijny „Biblicum” w Rzymie – 1987)
Doktorat z teologii w zakresie homiletyki (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie – 1999).

Założyciel i szef grupy teatralno-muzycznej „Mały Teatr św. Franciszka”
[ www.grupamtf.pl ] (1988-2005 i 2013…);
Pomysłodawca i szef Franciszkańskich Spotkań Młodych (1988-2005);
Redaktor naczelny Magazynu Młodych „Bratni Zew” [„BeZet”] (1989-1995);
Twórca i redaktor naczelny Wirtualnego Magazynu on-line „ZaNim” (2002-2005);
Twórca i redaktor strony internetowej „Strefy wiary” [ www.strefywiary.pl ] (2008-).

Duszpasterz, wykładowca, spowiednik, rekolekcjonista, autor książek.

Napisz do Szefa