Przemów Panie

pieśni liturgiczne na Wielki Post

utwory

Strona 1: 1. Usłysz głos [3’30] | 2. Panie, daj mi Twe słowo [3’21] | 3. Oto chwila [3’06] |
4. Ojcze, chcę powrócić [4’21] | 5. Zaczerpnijmy z radością [2’48]
Strona 2: 1. Chwała Tobie [3’06] | 2. Ty jesteś naszym Ojcem [3’46] | 3. Przemów Panie [5’23] |
4. Przyszedłeś dziś Panie [3’00] | 5. Domie święty [2’19]

tekst:  Anna Maria Galliano
muzyka: Daniele Semprini
aranżacje i partie instrumentalne: Giancarlo Silva
słowa polskie: Andrzej Zając OFMConv

wykonawcy

Agnieszka Jałtuszewska (3), Krystyna Kafel (2), Małgorzata Sternal (3, 5, 6, 8, 10), Teresa Syczuk (9),
Antonia Termińska-Korzon, Paulina Zdziech (10), Beata Szrom, Krzysztof Biedrzyński (4), Jan Grzywna OFMConv,
Stanisław Hrabia (7, 9), Radosław Kramarski OFMConv, Ryszard Pociej OFMConv, Leszek Rześniowiecki,
Jacek Wójtowicz OFMConv, Ryszard Wróbel OFMConv (1, 2, 3).

nagranie

nagranie dla: Wydawnictwo Paulistki (FSP – Córki św. Pawła) [dawniej: Edycja Paulińska]
20-612 Lublin, ul. Lasockiego 38; www.paulistki.pl/wydawnictwo_muzyka.htm
rok nagrania: 1993 r. (Częstochowa)
reżyser nagrania: Andrzej Zieliński
projekt okładki: Elisabetta Franco; na okładce: Duccio, Mowa pożegnalna