Przybądź Panie

Pieśni liturgiczne na Adwent

Utwory

Strona 1: 1. Przybądź, o Panie [3’00] | 2. Szczęśliwa, bo uwierzyłaś [2’24] | 3. Ty wciąż przychodzisz [3’13] |
4. Nadziei naprzeciw [4’00] | 5. Gdy dzisiaj Boże słowo [3’06] | 6. Przygotujcie drogę [2’17]
Strona 2: 1. Pan nadchodzi [3’06] | 2. Ukaż swe oblicze [3’00] | 3. Przemów do serca [2’33] |
4. Niech święty nadejdzie [3’11] | 5. Antyfony [2’44] | 6. Od początku miłością jesteś [2’27]

tekst: Anna Maria Galliano
muzyka: Daniele Semprini
aranżacje: Giancarlo Silva, gitara: Silvano Chimenti, instrumenty klawiszowe: Giancarlo Silva
słowa polskie: Piotr Roman Gryziec OFMConv (strona 1: 1-6; strona 2: 1); Andrzej Zając OFMConv (strona 2: 2-6).

wykonawcy

soliści: Marzena Lamch, Piotr Biłek
chór: Agnieszka Jałtuszewska, Krystyna Kafel, Małgorzata Sternal, Teresa Syczuk, Antonia Termińska-Korzon,
Paulina Zdziech, Beata Szrom, Krzysztof Biedrzyński, Jan Grzywna OFMConv, Stanisław Hrabia, Radosław Kramarski OFMConv,
Ryszard Pociej, Leszek Rześniowiecki, Jacek Wójtowicz OFMConv, Ryszard Wróbel OFMConv

nagranie

nagranie dla: Wydawnictwo Paulistki (FSP – Córki św. Pawła) [dawniej: Edycja Paulińska]
20-612 Lublin, ul. Lasockiego 38
rok nagrania: 1993 r. (Częstochowa)
reżyser nagrania: Andrzej Zieliński
projekt okładki: M. Luisa Badenchini; na okładce: Beato Angelico, Zwiastowanie (Muzeum diecezjalne w Kortonie, Włochy)